Färdig värme

Bekymmersfri och klimatneutral uppvärmning!

Laxå Pellets har hög kompetens inom förädling av biobränsle. Vi breddar nu vår verksamhet och erbjuder, förutom rena leveranser av högkvalitativ bränslepellets, även ett helhetskoncept för färdig värme till fastigheter och industrier.

Konceptet kan omfatta allt från projektering, finansiering och byggande till drift & underhåll av kompletta värmeanläggningar. Om ni använder olja, el eller fjärrvärme för uppvärmning och produktion idag så kan vi erbjuda ett bekymmersfritt, riskfritt och kostnadseffektivt alternativ som är klimatneutral.

  • Bekymmersfritt
  • Riskfritt
  • Kostnadseffektivt
  • Klimatneutralt

För mer information om en lösning som passar just er eller din fastighet? Kontakta oss gärna!

Bli kostnadseffektiv och miljövänlig! kontakta undertecknad för vidare diskussioner och förslag baserat på era specifika förutsättningar.