Om Laxå Pellets

Tillsammans har vi över 300 års kunskap och erfarenhet av hur spånprodukter ska hanteras. Vi vet hur mycket spån från färsk gran som ska blandas med torrt tallspån för att ge en perfekt pellets!

Ställ krav på din Pellets

Pellets ska vara tät, fast och solid. Då brinner den bättre och ger mindre aska.
Allt detta gör vi för att du ska få en så bra pellets som möjligt:

– Vi använder alltid rent träspån, utan bark.

– Vi förvarar granspån och tallspån åtskilda för att sedan skapa en perfekt blandning. Allt för att kunna erbjuda en pellets med de bästa egenskaperna.

– Vi hanterar råvara och produkt i ett slutet system så att grus, damm och andra föroreningar inte kan tränga in.

– Vi skickar vår pellets på oberoende tester varje månad för att kontrollera att kvaliteten är i toppklass.

Vår historia

Laxå Pellets bildades 2004 och är en av Sveriges större producenter av bränslepellets, med en tillverkningsvolym på 95 000 ton/år

Denna volym räcker till uppvärmning av cirka 15 000 småhus, och motsvarar energimängden i drygt 45 000 kubikmeter villaolja. Vi tillverkar träpellets av restprodukter från sågverk i närområdet. Vår pellets innehåller bara komprimerat trä, helt utan tillsatser.

 

Ägare
Laxå Pellets är ett fristående bolag som ägs till 100 % av Norrtull Energi AB, ett helägt dotterbolag till OK Ekonomisk Förening.

 

Produktion
Fabriken ligger i Röfors, ett litet samhälle i Laxå kommun i utkanten av Tivedsskogen. Det geografiska läget ger oss närhet till större delen av Sveriges befolkning.

Miljövänligt & effektivt nyttjande av skogen!

Den svenska skogen växer så det knakar. Drygt halva vår landyta täcks av skog och virkesförråden ökar. Följaktligen växer volymen spillmaterial som används för pelletstillverkning. Och att elda med pellets har positiva effekter på miljö och klimat (redan våra förfäder använde på sin tid trä för sitt värmebehov).

 

Pellets tillverkas som bekant av rester från skogsavverkning, spillmaterial som annars skulle ligga och förmultna i skogen. Att elda med pellets bidrar alltså till att effektivt bruka skogens tillgångar. Bra för miljön och bra för vårt klimatarbete!